top of page

BoneTrust® cone + | direct

direkt locatory kątowe Lucky Lock
Łączniki direct

Koncepcja łączników dwuśrubowych zakłada szereg możliwych rozwiązań protetycznych

 • protezy ruchome  na zaczepach Lucky Lock typu Locator

 • protezy całościowe przykręcane 

 • protezy całościowe przykręcane typu All-On-4

 • mosty przykręcane od strony powierzchni okluzyjnej

BoneTrust® direct | patryca  Lucky Lock

 • może być przykręcana do łączników direkt  0°/20°/30°

 • osadzona na łączniku direct rozwiązuje problem nachylenia anatomicznie wszczepionych implantów w odcinku przednim żuchwy i szczęki  do płaszczyzny protetycznej.

 • matryce w protezie mają możliwość obejmowania patryc nie pod kątem ale równolegle do płaszczyzny protetycznej przez co komponenty retencyjne pracują i zużywają się tak samo.

BoneTrust® direct | transfer łyżka otwarta i łącznik w jednym

 • do pobrania wycisku z poziomu łączników direct

 • ale też jako łącznik All-in-one do mocowania protez całkowitych w ramach natychmiastowego obciążenia

 • w takich sytuacjach wymaga wymiany śruby na protetyczną direct

BoneTrust® direct | baza tytanowa

 • do łączenia z suprakonstrukcją i osadzania na łącznikach direct

 • koncepcja „Passive-Fit“dla indywidualnie frezowanych belek z wklejaną bazą

 • lub konstrukcji hybrydowych np pełnokonturowych mostów frezowanych

BoneTrust® direct | AuroBase

 • baza AuroBase do nadlania stopem metali szlachetnych o wysokiej zawartości złota (PA) lub stopem metali (NPA). Do wyboru dwie wersje PA i NPA

 • do konstrukcji belek i mostów przykręcanych 

BoneTrust® direct | baza z tworzywa do wypalenia

 • spalająca się bezresztkowo baza do modelowania w technice odlewania

 • ekonomiczny element do wykonywania długotrwałych odbudów prowizorycznych 

BoneTrust® direct | gingivaformer

 • bo czasami jest potrzebny 

BoneTrust® direct | scan cap

 • czapeczka do skanowania z poziomu łącznika direct

 • wewnątrzustnie

 • na modelu

BoneTrust® direct | transfer łyżka zamknięta i łącznik w jednym

 • do pobrania wycisku z poziomu łączników direct techniką łyżki zamkniętej

 • ale też jako łącznik All-in-one do mocowania protez całkowitych w ramach natychmiastowego obciążenia

 • w takich sytuacjach wymaga wymiany śruby na protetyczną direc

 • ten transfer jest wyraźnie mniejszy od wersji do łyżki otwartej.

BoneTrust® direct | analog

 • analog laboratoryjny do modeli roboczych

BoneTrust® direct | śruba mocująca transfer

 • krotka

 • długa

BoneTrust® direct | śruba standardowa

 • do mocowania łącznika z implantem

BoneTrust® direct | śruba direct do mocowania 

 • suprakonstrukcji z łącznikiem direct

 • bazy tytanowej

 • AuroBase PA i NPA

 • bezy z tworzywa do wypalania

grube_chude.jpg
implantaris2020PNG_edited.png
bottom of page