top of page

Stożki kolagenowe

resorba

Kolageny w implantologii
 

Utrzymanie i odbudowa kości są stałym elementem terapii implantologicznej. Dla uzyskania optymalnego wyniku pod względem funkcji i estetyki niemiecka firma RESORBA ® oferuje powstałe specjalnie do tego celu High-End kolageny, które potrafią więcej niż tylko hamować krwawienie.

EKSTAKCJA ZĘBA - PROBLEM lub kein Problem...

Po ekstrakcji zęba zębodół nie zawsze optymalnie goi się bez specjalnego zaopatrzenia.

Skutki są następujące:

 

 • Kość potrzebna do pewnego osadzenia implantu ulega tylko niewystarczającemu odtworzeniu.

 • Już po krótkim czasie zanika grzebień zębodołowy w miejscu ekstrakcji.
  W przypadku późniejszego wprowadzania implantu konieczna jest odbudowa grzebienia zębodołowego

 • Czasochłonne i kosztowne etapy leczenia, które sprawiają pacjentowi ból i nie są całkiem pozbawione ryzyka.

stożki kolagenowe
stożki kolagenowe
stożki kolagenowe

Rozwiązanie 4 w 1 firmy RESORBA ®

1. Pewne i szybkie zatamowanie krwawienia:

 • brak ryzyka późniejszych krwawień

 • stabilizacja skrzepu krwi

 • opcjonalnie z ochroną antybiotykową dla pacjentów z grupy ryzyka (np. palaczy, cukrzyków, osób z immunosupresją)

2. Zmniejszenie atrofii grzebienia zębodołowego:​

 • stabilizacja zębodołu i tym samym zachowanie wrażliwej płytki przedsionkowej

 • stabilność objętościowa wyrostka zębodołowego

 • poprawa estetycznych i czynnościowych rezultatów długoterminowych
   

3. Niezawodna regeneracja kości:

 • zdefiniowana matryca do regeneracji

 • ​właściwości angio- i osteokondukcyjne

 • już po względnie krótkim czasie wytworzenie stabilnego kostnego łoża implantu

 • lepiej szacowalne czynnościowe i estetyczne rezultaty długoterminowe
   

4. Duże zadowolenie użytkowników i pacjentów:

 • proste i bezpieczne zastosowanie

 • uproszczenie następnych etapów leczenia

 • duży komfort dla pacjenta

 • doskonały stosunek ceny do wydajności

Zastosowanie

stożków RESORBA ® w przypadku

ekstrakcji

Zastosowanie

stożków RESORBA ® w przypadku

cystektomii

Zastosowanie
stożków RESORBA ®w przypadku

resekcji wierzchołka korzenia

stożki kolagenowe
stożki kolagenowe
stożki kolagenowe
stożki kolagenowe
stożki kolagenowe
stożki kolagenowe
stożki kolagenowe
stożki kolagenowe
stożki kolagenowe
implantaris2020PNG_edited.png
bottom of page