top of page
z IMPLANTARiS wykonasz misję
w przestrzeni...
3diemme_realguide_onda.jpg
Projektujemy i drukujemy szablony implantologiczne​
w uniwersalnym systemie projektowym:

 
 • szablony tulejowe
 • szablony beztulejowe​​
 • szablony do implantów Pterygo

Co jest potrzebne?

Szablon oparty na zębach

 • CT aktualne 

 • scan wewnątrzustny obu łuków
  lub

 • skan modeli gipsowych

 • informacja o rodzaju docelowej pracy protetycznej

Szablon oparty na śluzówce

 • CT pacjenta z protezą z markerami

 • CT protezy z markerami

 • informacja o rodzaju docelowej pracy protetycznej

implantaris2020PNG_edited.png
bottom of page