top of page

Różnorodność protetyczna

do wszystkich wskazań

Koncepcja S-M-L

  • Przejrzysty i poręczny asortyment

  • 5 średnic implantów

  • 5 długości

  • 3 platformy protetyczne

  • 2 rodzaje wewnętrznego połączenia w jednym implancie

  • optymalne stopniowanie średnic do wskazań 

  • jedna śruba protetyczna do wszystkich implantów

  • wszystkie 3 platformy komponentów protetycznych dostępne w wersji połączenia stożkowego lub platformowego

  • do pracy systemem wystarczy mniejszy zasób magazynowy 

Transfer

Transfer wyciskowy może być zamknięty lub otwarty. Do obu technik wyciskowych przewidziane są odpowiednie komponenty do wszystkich 3 platform protetycznych S-M-L.

Komponenty do transferu zamkniętego zawierają, transfer, śrubę, czapeczkę transferową oraz czapeczkę do rejestracji zwarcia. Wszystkie komponenty oznaczone są do jakiej platformy protetycznej mają zastosowanie. 

Dla różnych stosunków zwarciowych przygotowane zostały transfery o różnych długościach 10.0 mm oraz 14.00 mm wraz z karbowanymi śrubami. Oznaczone są literą platformy na retencji i od strony połączenia z implantem. 

Model roboczy

Analogi tioLogic® TWINFIT - implanty laboratoryjne umożliwiają dokładne osadzenie w modelach roboczych jak i perfekcyjne osadzenie łączników. Wykonane są z tytanu i 

są wielokrotnego użycia.

Prowizoryczne

łączniki 

 

Z łącznikami prowizorycznymi możliwe jest wykonanie natychmiastowo, długotrwałej odbudowy protetycznej.

Łącznik prowizoryczny wykonany jest z odpornego tworzywa, umożliwiającego indywidualizację, Nacięcia retencyjne ułatwiają mocowanie.

CAD/CAM

łączniki 

 

ScanBody powstały specjalnie dla uchwycenia położenia implantu.  tioLogic® TWINFIT PreForms z kolei do wytwarzania jednoczęściowych indywidualnych łączników frezowanych. Do wytworzenia łączników hybrydowych przewidziano bazy tytanowe.

Tytanowe

łączniki 

 

Łączniki tytanowe są dostępne w wersji prostej, kątowej 20 ° i cylindrycznej. Proste i kątowe łączniki tytanowe można nieznacznie dostosować dzięki ich anatomicznej konstrukcji i różnym wysokościom dziąseł. Kątowe łączniki tytanowe mają również inną wysokość stopnia (wargowo -podniebienne). Cylindryczne łączniki tytanowe można frezować i przystosować do indywidualnego przypadku.

4Base

łączniki 

 

Dzięki koncepcji łączników 4Base możliwe jest wykonanie natychmiastowych uzupełnień dla bezzębnych pacjentów w postaci przykręcanych mostów lub belek w szczęce lub żuchwie na implantach tioLogic® TWINFIT.  Łączniki 4Base są dostępne dla linii implantów S, M i L, w postaci prostych (0 °) lub kątowych 20 ° i 30 °. Kątowe łączniki są dostarczane z elastycznymi kluczami dla łatwego osadzania i pozycjonowania. Wszystkie łączniki 4Base dostępne są z połączeniem stożkowym lub platformowym. 

Do nadlania Au

łączniki 

 

Zestaw łączników z metali szlachetnych składa się z odlewanej podstawy wykonanej ze stopu metali szlachetnych, akrylowego przedłużenia i śruby AnoTite. Konstrukcja łącznika ułatwia indywidualizację i jest niezwykle precyzyjna, dzięki prefabrykowanemu połączeniu łącznika implantu. Wszystkie łączniki z metali szlachetnych są dostępne z geometrią złącza stożkowego i platformy.

tioLOC

łączniki 

 

Technika LOCATOR® służy do wykonywania uzupełnień osiadających typu Overdenture na implantach  o bardzo niskiej wysokości całkowitej elementów retencyjnych. Istniejące protezy całkowite mogę być integrowane z zaczepami lub wytwarzane nowe.. Łącznik tioLOC, produkowany w Dentaurum jest dostępny w różnych wysokościach dziąsłowych. Matryca LOCATOR® składa się z metalowej podstawy z wkładką retencyjną. Siła trzymania matrycy LOCATOR® jest regulowana przez wymienę wkładki, która jest dostępna w różnych siłach trzymających.

Zatrzask kulowy

łączniki 

 

Technika zatrzasków kulowych reprezentuje odbudowę protetyczną protez ruchomych opartych na implantach i wspieranych na śluzówce. Do integracji z zatrzaskami kulowymi można zastosować istniejącą protezy overdenture lub wykonać nową. Patryca zatrzasku dostępna jest z różnymi wysokościami dziąsłowymi.

implantaris2020PNG_edited.png
bottom of page