top of page

Wysokości dziąsłowe

Osadzony na implancie obrotowy łącznik LEM zatrzymuje się zawsze na wysokości H 1,0 mm od szyjki implantu.
Dostępne są 3 warianty łącznika LEM o różnej wysokości dziąsłowej:
GH 0.0   / GH 2.5  / GH 4.0 mm.
Wysokości te należy uwzględnić podczas wyboru obrotowego łącznika LEM.
Połączenie konometryczne - dynamiczny łącznik LEM

dynamic abutment, połączenie konometryczne

 3 wysokości  łączników LEM 

Dzięki 3 wysokościom dziąsłowym łączników LEM możliwe jest
oprotezowanie w każdej sytuacji klinicznej.
Połączenie konometryczne - dynamiczny łącznik LEM
implantaris2020PNG_edited.png
bottom of page