top of page

2019.12.6-7 Gdańsk

Kliniczna stomatologia

laserowa

na co dzieŃ

15 zasad pracy laserem diodowym

15 rules how to use diode dental lasers

clinical Laser Dentistry 

Daily Use

mamy wiedzę, której potrzebujesz

COMBINED EXPERIENCE

We have the know-how you need.

kurs w j. angielskim | course in english

Scroll Down

233331.jpg

MOHAMMED MOHSEN ABDELFATTAH

 BDS, M.Sc., PhD Researcher

Bolonia | Włochy

Current Occupation: 

 • PhD Researcher Roma Sapienza University, Italy

 • Dentist, Saffi Corporate Dental clinic, Bologna, Italy.     

Academic Qualifications:

 • February 2015- November 2016: Master of Science “Lasers in Dental Applications”, Genova University, Italy.                                           

 • September 2014- January 2015: Studies of Dental Applications of Lasers, National Institute of Laser Enhanced Sciences, Cairo University, and Egypt.   

 • September 2013- June 2014:  Diploma in Laser Applications in oral and Dental Medicine, National Institute of Laser Enhanced Sciences, Cairo University, Egypt.       

 • June 2011: Bachelor of Oral and Dental Medicine, Faculty of Oral and Dental medicine, Cairo University, Egypt.       

flaga angielska.jpeg

Lasers are used in soft and hard tissues treatment and can be classified to various types of laser used in treatment like

 • diode lasers with various wavelengths 635, 810, 940,980,

 • Nd: YAG (1064nm),

 • CO2 (10600, 9600, 9300 nm),

 • Er: YAG (2940nm) and Er, Cr: YSGG (2780nm).

It is important to know the lasers in dentistry and their dental applications

 

Dental Lasers applications are a lot as gingivectomy, oral depigmentation, frenectomy, tongue tie, treatment of dentinal hypersensitivity and bleaching. Dental lasers have a great effect in endodontic and periodontology, so I will assess and appraise the effect of diode lasers in dental applications.

Finally the candidates will have a strong knowledge and background about dental lasers, and how to achieve the proper treatment with minimum parameters without causing damage to the tissues.

Lasery są stosowane w leczeniu tkanek miękkich i twardych i mogą być klasyfikowane do różnych typów laserów stosowanych w leczeniu, takich jak

 • lasery diodowe o różnych długościach fali 635, 810, 940,980

 • Nd: YAG (1064 nm),

 • CO2 (10600, 9600, 9300 nm),

 • Er: YAG (2940 nm) i Er, Cr: YSGG (2780 nm).

Ważne jest, aby znać ich rodzaje i ich zastosowania w leczeniu stomatologicznym.

 

Zastosowania laserów dentystycznych to: gingiwektomia, depigmentacja w obrębie jamy ustnej, frenektomia, frenulektomia, leczenie nadwrażliwości zębiny i wybielanie. Lasery dentystyczne dają świetne efekty w  endodoncji i periodontologii, więc przedstawię efekty światła lasera diodowego w zastosowaniach stomatologicznych.

Z kursu kandydaci wyniosą solidną wiedzę o laserach 

dentystycznych oraz w jaki sposób osiągąć właściwe leczenie przy minimalnych parametrach bez powodowania uszkodzeń tkanek.

flaga polska.jpeg

Theoretical Part:

 • Overview of Laser Physics and how is it work.

 • Classifications of Laser.

 • Different wavelengths that used in Dental applications.

 • Tissue interactions with different wavelengths.

 • Advantages of Lasers in Dentistry

 • Laser Safety.

 • Important of goggles and optical density.

 • Laser used in oral surgery.

 • Effect of Laser in Endodontic.

 • Dental Lasers: A multidisciplinary approach.

 • Laser assisted teeth bleaching.

 • Laser use in Periodontics and decontamination of Pockets.

 • Photodynamic therapy

 • Gingival Depigmentation.

 • Gingivectomy and smile recontouring

 • Treatment of Dentinal Hypersensitivity

 • Laser assisted sulcus conditioning.

 • Applications of Photobiomodulation in Dentistry.

Część teoretyczna:

 • Przegląd fizyki laserowej i jak to działa.

 • Klasyfikacje urządzeń laserowych

 • Różne długości fal używane w aplikacjach dentystycznych.

 • Interakcje tkanek z różnymi długościami fal.

 • Zalety laserów w stomatologii

 • Bezpieczeństwo laserowe.

 • Ważne okulary ochronne a gęstość optyczna.

 • Laser stosowany w chirurgii jamy ustnej.

 • Zastosowanie lasera w endodoncji

 • Lasery dentystyczne: podejście multidyscyplinarne.

 • Laserowe wybielanie zębów.

 • Zastosowanie lasera w periodontologii i dekontaminacja kieszonek.

 • Terapia fotodynamiczna

 • Depigmentacja dziąseł.

 • Gingiwektomia i zmiana lini przebiegu dziąsła

 • Leczenie nadwrażliwości zębiny

 • Laserowe kondycjonowanie bruzd.

 • Zastosowania fotobiomodulacji w stomatologii.

Hands on and practical Part:

 

 • Manipulation of the device

 • Demonstrate different handpieces and tips of Laser.

 • Adjusting the parameters

 • Laser safety measures

 • Initiating the tip

 • Different Applications of Lasers in soft tissue (Incision, Gingivcectomy, Tongue Tie, Crown Lengthening, Gingival Depigmentation).

 • Decontamination of Endodontic canals.

Cześć praktyczna i ćwiczenia:

 

 • Manipulacja urządzeniem

 • Prezentacja różnych rękojeści i końcówek lasera.

 • Dostosowywanie parametrów

 • Środki bezpieczeństwa dotyczące pracy laserem

 • Inicjowanie końcówki

 • Różne zastosowania laserów w tkankach miękkich (cięcie, gingiwektomia, wędzidełko języka, wydłużenie korony, depigmentacja dziąseł).

 • Dekontaminacja kanałów endodontycznych.

Miejsce kursu: 

Hotel Almond Gdańsk

bussines&spa

ul. Toruńska 12. 80-747 Gdańsk

www.hotelalmond.pl 

tel.: 58 351 90 00

W cenę kursu nie jest wliczony nocleg.

 • pokój jednoosobowy 310,- pln/doba

 • pokój dwuosobowy 360,- pln/doba

Rezerwacje noclegów prosimy dokonać kontaktując się bezpośrednio z Hotelem Almond.

BILETY

Czas ma znaczenie...
Szczegóły

TICKETS

implantaris2020PNG_edited.png
bottom of page