top of page

Parasorb Sombrero - jedyne w swoim rodzaju połączenie membrany i stożka kolagenowego

stożki Sombrero

Kolageny w implantologii
 

Utrzymanie i odbudowa kości są stałym elementem terapii implantologicznej. Dla uzyskania optymalnego wyniku pod względem funkcji i estetyki niemiecka firma RESORBA oferuje powstałe specjalnie do tego celu High-End kolageny, które potrafią więcej niż tylko hamować krwawienie.

Membrana:

 • dzięki funkcji zaporowej membrany RESODONT® zapobiega się przerastaniu tkanki łącznej, z drugiej strony budowa powierzchni membrany umożliwia porastanie komórkami kościotwórczymi

 • umożliwia szybką epitelizację nad membraną

 • szczelne zamknięcie uniemożliwiające dostęp śliny chroni przed infekcjami

Stożek kolagenowy:

 • stabilizacja skrzepu krwi

 • stabilizacja zębodołu i tym samym zachowanie wrażliwej płytki przedsionkowej

 • stabilność objętościowa wyrostka zębodołowego

 • właściwości angio- i osteokondukcyjne

 • stabilne, kostne gojenie zębodołu

 • poprawa estetycznych i czynnościowych rezultatów długoterminowych

Kombinacja:

 • łatwe zastosowanie, ponieważ membrana i stożek są na stałe połączone ze sobą

 • zapewnia zdefiniowaną matrycę do regeneracji

 • już po względnie krótkim czasie wytworzenie stabilnego kostnego łoża implantu

 • konieczne tylko minimalne oddzielenie dziąsła brzeżnego przy rąbku zębodołowym (minimalizacja traumatyzacji / zaopatrzenie tkanek pozostaje w największej mierze zachowane)

 • poprawa estetycznych i czynnościowych rezultatów długoterminowych

 • faza gojenia bez powikłań

 • prowadzi do stabilnego pokrycia nabłonkiem

 • całkowite wchłonięcie

Wskazania:

 • pokrycie i jednoczesne wypełnienie zębodołu (Socket Preservation) 

 • pokrycie i jednoczesne wypełnienie ubytku w sterowanej regeneracji kości (GBR)

 • zaopatrzenie zębodołu i innych ubytków kostnych

stożki Sombrero
stożki Sombrero
stożki Sombrero
implantaris2020PNG_edited.png
bottom of page