top of page

Na bakterie co pokazują zęby

perio green®

zielone światło w fotodynamicznej terapii periodontitis i periimplantitis

perio green

ICG indocyjanina zielona - ekstremalnie wrażliwa na światło

 

Foto termiczna terapia (PTT) jest delikatną a zarazem skuteczną alternatywą do standardowych metod dekontaminacji w periodontologii.

Substancja aktywna indocyjanina zielona ICG działa szybko i skutecznie: wiąże się tylko z błonami

komórkowymi bakterii i je przebarwia. ICG skupia na sobie energię światła lasera.

Naświetlenie światłem lasera diodowego o określonej długości (808 nm) i mocy doprowadza do miejscowego wzrostu temperatury, która rozrywa ścianki komórek bakterii. 

 • wykorzystuje substancje absorbującą światło lasera: indocyjaninę zieloną

 • przyczepia się tylko do błon komórkowych bakterii a nie zdrowych tkanek

 • bez światła lasera, indocyjanina zielona jest obojętna

 • działa przy długości światła lasera diodowego 780-810 nm

 • wytwarza reakcję termiczną i niszczy bakterie

 • wysoki współczynnik absorpcji i wydajność foto termiczna

 • redukuję potrzebną energię lasera do minimum

 • bez efektów zmian termicznych na tkankach

 • niska lepkość perio green zapewnia penetrację aż do dna kieszonki

 • bez niepożądanego przebarwienia tkanki.

 • dopuszczony do użycia przez higienistki

perio green
PerioGreen broszura PDF
PerioGreen ulotka pl PDF
implantaris2020PNG_edited.png
bottom of page