top of page

Na bakterie co pokazują zęby

perio green®

zielone światło w fotodynamicznej terapii periodontitis i periimplantitis

perio green

ICG indocyjanina zielona - ekstremalnie wrażliwa na światło

 

Foto termiczna terapia (PTT) jest delikatną a zarazem skuteczną alternatywą do standardowych metod dekontaminacji w periodontologii.

Substancja aktywna indocyjanina zielona ICG działa szybko i skutecznie: wiąże się tylko z błonami

komórkowymi bakterii i je przebarwia. ICG skupia na sobie energię światła lasera.

Naświetlenie światłem lasera diodowego o określonej długości (808 nm) i mocy doprowadza do miejscowego wzrostu temperatury, która rozrywa ścianki komórek bakterii. 

 • wykorzystuje substancje absorbującą światło lasera: indocyjaninę zieloną

 • przyczepia się tylko do błon komórkowych bakterii a nie zdrowych tkanek

 • bez światła lasera, indocyjanina zielona jest obojętna

 • działa przy długości światła lasera diodowego 780-810 nm

 • wytwarza reakcję termiczną i niszczy bakterie

 • wysoki współczynnik absorpcji i wydajność foto termiczna

 • redukuję potrzebną energię lasera do minimum

 • bez efektów zmian termicznych na tkankach

 • niska lepkość perio green zapewnia penetrację aż do dna kieszonki

 • bez niepożądanego przebarwienia tkanki.

 • dopuszczony do użycia przez higienistki

perio green
Rozrobić roztwór
Rozrobić roztwór

press to zoom
Aplikacja
Aplikacja

press to zoom
Akcja
Akcja

press to zoom
Rozrobić roztwór
Rozrobić roztwór

press to zoom
PerioGreen broszura PDF
PerioGreen ulotka pl PDF
implantaris2020PNG_edited.png
bottom of page